SRT Energirådgivning ApS hjælper virksomhederne (SMV) gennem forbedring af ressource- / energieffektiviteten.

Mange af SMV’erne i Danmark er underleverandører til de store virksomheder. Både store og små virksomheder vil i stigende omfang opleve at deres kunder herhjemme og i udlandet stiller krav om bæredygtighed. Det bliver i endnu højere grad fremover et konkurrenceparameter og en nødvendighed for at klare sig.

Vi hjælper med energikortlægning / identifikation af af indsatsområder – så man er klar med klimavenlige projekter som understøtter en grøn omstilling for at sænke CO2-udledningen og energiforbruget 🌱 

Vi afsøger endvidere muligheder for støtte gennem eksisterende ordninger. Vi har gode referencer og resultater med EU ansøgninger. Mange projekter behøver dog ikke støtte, de betaler sig selv hjem i løbet af en kortere periode gennem lavere forbrug / afgifter. Eller i form af øget omsætning gennem grønnere produkter.